Str. główna arrow Stowarzyszenie IGNIS
Stowarzyszenie IGNIS Email
Z Pogórzem wiąże się też działalność Charytatywnego Stowarzyszenia Opiekuńczo-Wychowawczego „Ignis”, którego założycielem i prezesem jest ks. Ignacy Czader.

Stowarzyszenie „Ignis” (ignis – w języku łacińskim oznacza  ogień, płomień)
od 1994 roku zajmuje się działalnością na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz potrzebujących pomocy wychowawczej oraz materialnej. Swoją pomocą obejmuje też osoby starsze: niepełnosprawne i  chore, szukając wsparcia i zrozumienia dla ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.


Z inicjatywy „Ignis” w Bielsku-Białej od 10 lat działa świetlica socjoterapeutyczna obejmująca codzienną opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. Organizowane są także zajęcia terapeutyczne dla rodziców, a dla dzieci – wakacyjny wypoczynek.
 Przez cały czas swojego istnienia stowarzyszenie zajmuje się organizacją wakacyjnych charytatywnych turnusów dla dzieci z ubogich i wielodzietnych rodzin. Przyjmuje także dzieci z polskich środowisk na Ukrainie, Mołdawii, w Rosji i Estonii, ze świadomością, że dzieci zza wschodniej granicy, doświadczone są ubóstwem znacznie dotkliwszym niż to, które dotyka najmłodszych mieszkańców naszego kraju. Systematyczną opieką objęta jest m.in. grupa dzieci z Kiszyniowa i okolicznych parafii, przyjeżdżająca pod przewodnictwem pani Magdaleny  Miotły najpierw do ośrodka „Ignis” w Jaworzu-Nałężu, a od kilku lat do ośrodka rekolekcyjnego w Pogórzu.

Stowarzyszenie opiera się na bezinteresownej pracy wolontariuszy i nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynym źródłem finansowania organizowanych form wsparcia dla potrzebujących są darowizny przekazywane przez ofiarodawców, w tym także w ramach odpisu 1 procenta należnego podatku.
Od 2202 roku stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego - KRS 0000084771.

Charytatywne Stowarzyszenie Opiekuńczo—Wychowawcze „Ignis”
Barwałd Średni 136, 34-124 Klecza Górna

Adres dla korespondencji:
Ks. Ignacy Czader, Pogórze 286, 43-300 Skoczów,
tel. 033 853 24 15, 0-609 823 683


Konto bankowe:
Citibank Handlowy SA O/Bielsko-Biała – 16 1030 1654 0000 0000 5037 0201


Za każdą pomoc okazaną potrzebującym: dzieciom, ludziom starszym i chorym – w imieniu podopiecznych – serdeczne podziękowania składa zarząd stowarzyszenia „Ignis”
ue.jpg
Informujemy, że Świetlica Socjoterapeutyczna "Ignis" została przyłączona do sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej"

  "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"   Informujemy, że nasza jednostka została przyłączona do sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej" Szczegółowe  informacje na temat projektu można znaleźć na stronie: http://um.bielsko.pl/strona-2066-budowa_sieci_szerokopasmowej_dla_miasta.html Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl/  
 
                                                       Copyright © 2009 - 2013 Rzymskokatolicka Parafia NMP Królowej Polski                                         do góry