Str. główna arrow Wspólnoty arrow Pomoc charytatywna
Pomoc charytatywna
Przy parafii prowadzony jest program pomocy żywnościowej. W ramach parafialnej działalności charytatywnej – przy współpracy z diecezjalną Caritas - prowadzony jest program pomocy żywnościowej - Europejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD). Pomoc ta polega na bezpłatnym przekazywaniu osobom potrzebującym żywności pochodzącej z rezerw surowców interwencyjnych. Pomoc w ramach programu skierowana jest do osób z powodów określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej to znaczy: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze; trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
                                                       Copyright © 2009 - 2013 Rzymskokatolicka Parafia NMP Królowej Polski                                         do góry