Str. główna arrow Wspólnoty arrow Dzieci Maryi
Dzieci Maryi

Serdecznie zapraszamy chętne dziewczynki ze szkoły podstawowej do przynalezności do wyjątkowej grupy - do Dzieci Maryi.

Spotakania dzieci należących do wspólnoty Dzieci Maryi odbywają się w wyznaczone soboty miesiąca, które podawane będą podczas ogłoszeń parafialnych.
Nasza młodziutka wspólnota ma już swoje animatorki, które niedawno ukończyły kurs I stopnia.
Na spotkanie w sobotę, 22 października, przyszło 19 dziewczynek!!! Bardzo cieszy fakt, że jest tyle chętnych do tworzenia wspólnoty Dzieci Maryi w naszej parafii. Jeżeli są jeszcze niezdecydowane dziewczynki, to serdecznie je zapraszamy. Przyjdźcie i zobaczcie.
Na naszych spotkaniach nie tylko modlimy się. Jest też śpiew i zabawa. Atmosfera jest bardzo radosna i życzliwa.

Można nas zobaczyć w: Galerii

Dzieci Maryi

 

Stowarzyszenie Dzieci Maryi obejmuje młode dziewczęta, które chcą żyć duchem maryjnym i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Powstało ono pod wpływem objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure w 1830r, w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu. Zostało zatwierdzone przez papieża Piusa IX dnia 20 czerwca 1847 roku. Jest ono zarejestrowane w Papieskiej Radzie Świeckich.  

W Polsce Stowarzyszenie istnieje i działa od 1852r. W okresie powojennym, chociaż oficjalnie zostało rozwiązane w miarę istniejących możliwości rozwijało swoją działalność. Stowarzyszenie kieruje się przepisami kodeksu Prawa Kanonicznego  o Stowarzyszeniach i Statutem zatwierdzonym przez wizytatora Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy oraz Konferencję Episkopatu Polski. Celem Stowarzyszenia jest pogłębianie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny i szerzenie Jej kultu: wychowanie wszystkich członków w wierze  i w życiu modlitwy.  

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryi osiąga swój cel poprzez korzystanie z takich środków jak: przeżywanie Eucharystii, kontemplację osoby Maryi, naśladowanie Maryi i praktykowanie Jej cnót, rozpowszechnianie i noszenie Cudownego Medalika zgodnie z obietnicą zawartą w słowach Maryi: "Wszyscy, którzy nosić go będą otrzymają wiele łask", poznawanie historii objawień Matki Bożej św. Katarzynie Labure i symboliki Cudownego Medalika.

Hasłem Stowarzyszenia są słowa: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy". Dzieci Maryi idąc za wezwaniem Matki Bożej wypowiadają tę modlitwę jak najczęściej. Zawołaniem Dzieci Maryi są słowa: "Cześć Maryi" odp.: "Cześć Niepokalanej". Znakiem rozpoznawczym jest medal Niepokalanej objawiony św. Katarzynie Laboure.     


Obowiązki Dziecka Maryi : 

1. Dziecko Maryi żyje w łasce uświęcającej.

2. Bierze czynny udział w Eucharystii.

3. Czci Niepokalaną i pragnie Ją naśladować.

4. Często rozmawia z Bogiem na modlitwie.

5. Pogłębia swoją wiedzę religijną. Uczęszcza na spotkania dzieci Maryi.

6. Kocha swoją parafię. Aktywnie włącza się w jej życie.

7. Dba o religijną atmosferę w rodzinie.

8. Jest wzorem ucznia

9. Śpieszy bliźnim z pomocą.

10. Jest apostołem wśród otoczenia.

11. Przynajmniej raz w tygodniu, w dzień powszechny we mszy świętej uczestniczy.

12. Każdego dnia przynajmniej 15 minut adoruje Pana Jezusa w kościele.

 

X przykazań Dziecka Maryi :   

1. Nie opuszcza porannej i wieczornej modlitwy.  

2. W Kościele modli się pobożnie, bez rozglądania patrzy na tabernakulum.  

3. Jest gorliwą apostołką wśród koleżanek i kolegów.  

4. Odznacza się posłuszeństwem wobec rodziców i przełożonych

5. Jest wzorem dobroci, unika wszelkich sprzeczek i kłótni

6. Jest aniołem czystości i brzydzi się wszystkim co nieskromne

7. Stara się być pilną w nauce i religijnych obowiązkach

8. Jest miłośniczką prawdy i nigdy nie kłamie

9. Jest pełna radości i życia i stara się ją sprawić całemu otoczeniu

10. Jest uczynna dla wszystkich i brzydzi się samolubstwem. 

 

opracował ks. Zenon Budka na podstawie www.dziecimaryi.pl
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
                                                       Copyright © 2009 - 2013 Rzymskokatolicka Parafia NMP Królowej Polski                                         do góry