Str. główna

Ewangelia na dziś

J 4, 43-54 Jezus wyszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli ... Czytaj całość
Pielgrzymka do Ziemi Świętej
 
        Pielgrzymką życie jest człowieka” - tak można sparafrazować słowa poety. Nasze życie jest pielgrzymką. Pielgrzymujemy do domu Ojca i aby nie ustać w tej wędrówce, aby umocnić naszą wiarę, od czasu do czasu wyruszamy na pielgrzymi szlak do miejsc świętych, bardziej lub mniej oddalonych od naszego miejsca zamieszkania. Marzeniem większości chrześcijan jest pielgrzymka do Ziemi Świętej, szlakiem biblijnych wydarzeń i miejsc, w których przebywał Jezus Chrystus. W taką wędrówkę na początku marca wybrała się licząca 12 osób grupa pielgrzymów z Pogórza pod duchową opieką ks.Ignacego.
dscn6710a-1.jpg

Termin wyjazdu był szczególny. Właśnie rozpoczął się Wielki Post, czas nawrócenia, modlitwy, postu i jałmużny. Trudno o lepsze miejsca, w których można rozważać życie, śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa niż właśnie te położone w Ziemi Świętej i bezpośrednio związane z Jego życiem i działalnością.

  Betlejem, Nazaret, Kana Galilejska, Kafarnaum, Jordan, Morze Galilejskie, Jerozolima, Jerycho, Tabor, Góra Błogosławieństw  – to miejsca, o których czytamy w Piśmie Świętym, a w których przebywał i nauczał nasz Zbawiciel. Mogliśmy tam podziwiać piękno stworzonego świata i dzieła rąk ludzkich. Zachwycała nas otaczająca przyroda i architektura. W tych niezwykłych miejscach słuchaliśmy Słowa Bożego i je rozważali, a sprawowana Eucharystia była kwintesencją i najważniejszym punktem każdego dnia. W Kanie Galilejskie małżonkowie mogli odnowić przyrzeczenia małżeńskie, zaś nad Jordanem wszyscy odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne, a ich uwieńczeniem było polanie naszych głów wodą z Jordanu. Na górze Tabor z kolei miało miejsce spontaniczne zawarcie przyjaźni z pielgrzymami z Nigerii i wspólny taniec na chwałę Pana.

 Jerozolima jest miejscem niezwykłym i szczególnym. Robi na pielgrzymach niesamowite wrażenie. To tygiel różnych religii, kultur i nacji. W tym mieście zderzają się trzy wielkie religie monoteistyczne, Wschód z Zachodem, historia ze współczesnością, starożytność z nowoczesnością. Można tu spotkać wielu interesujących ludzi, życzliwych, otwartych, pobożnych, ale nie brakuje też skupionych na sobie i nastawionych na zysk.

Rozważanie Męki Pańskiej, wędrując Via Dolorosa, wśród straganów, turystów, nawoływań kupców i modlitw płynących z meczetu było przeżyciem niemal metafizycznym, uświadomiło nam, pielgrzymom, jak samotny i opuszczony był nasz Pan dźwigający na swych barkach grzechy całego świata, nasze grzechy. Smutkiem napawa też fakt, że miejsca święte dla wszystkich chrześcijan, takie jak Golgota i Grób Pański są od wieków aż po dziś przedmiotem kłótni i sporów. Powinny łączyć, a jednak dzielą, co przekłada się na panujący chaos i zamieszanie.

Jest jednak nadzieja, która płynie z pustego Grobu: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! i to jest dla nas pociecha i umocnienie. Zbawił wszystkich bez względu na kolor skóry, narodowość, wyznanie, bogatych i biednych, mądrych i niemądrych, młodych i starych, tych, którzy byli i tych, którzy dopiero będą.  

O naszej pielgrzymce można by wiele pisać, z pewnością każdy z nas ma różne spostrzeżenia i przemyślenia. Jedno jest pewne: był to niezwykły czas, bogaty w przeżycia, emocje, wzruszenia, zmuszający do refleksji nad naszą wiarą, życiem i przyszłością.

Dla mnie była to pielgrzymka życia, niezwykle pouczająca i wzruszająca. Uświadomiłam sobie, jakie to szczęście być chrześcijanką, cieszyć się równouprawnieniem i wolnością. Przebywanie w miejscach świętych pomogło mi w głębszym, pełniejszym rozumieniu Ewangelii i rozważaniu tajemnic różańcowych. Jestem przekonana, że nadchodzące święta Wielkiej Nocy ( i każde następne, a także Boże Narodzenie) będą  wyjątkowe, czego życzę sobie i wszystkim pielgrzymom. 

                                                                                                          Peregrina

 
Komunikat Ks. Biskupa Ordynariusza

Komunikat Biskupa Bielsko-Żywieckiego

na I Niedzielę Wielkiego Postu 5 marca 2017 roku

 Czcigodny Księże,

 

Tegoroczny Wielki Post przeżywamy mając w sercu owoce Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia i Peregrynacji kopii Cudownego Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w parafiach naszej diecezji i w naszych rodzinach. W Kościele polskim trwa Rok św. Brata Alberta, który poświęcił swe życie dziełom miłosierdzia i wzywał wszystkich, by stali się dobrzy jak chleb. U progu tego czasu łaski pragnę zwrócić uwagę na dwie ważne inicjatywy, które wpisują się w ten nurt życia Kościoła.  

Pierwszą z nich jest ogłoszona przez Caritas Polska akcja „Rodzina Rodzinie”. Polega ona na wsparciu konkretnych rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii. Mogą im pomagać osoby indywidualne, rodziny, stowarzyszenia, wspólnoty i parafie. Proszę zatem, aby każda parafia naszej diecezji pomogła przynajmniej jednej syryjskiej rodzinie wskazanej przez Caritas Polska. Wdzięczny za waszą służbę, prośbę tę polecam duszpasterzom, katechetom, członkom zespołów charytatywnych, wolontariuszom Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas. Stajemy wobec bardzo konkretnej możliwości świadczenia jałmużny wielkopostnej. Odczytajmy tę możliwość jako znak czasu. Księży Proboszczów proszę o koordynację tego dzieła w parafiach. Informację jak żyją rodziny w ogarniętej wojną Syrii i w jaki sposób możemy im pomóc znajdziemy na stronie internetowej www.rodzinarodzinie.caritas.pl.  

 Drugie ważne wydarzenie, o którym chcę wspomnieć to pielgrzymka diecezji bielsko-żywieckiej do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. W tym roku 30 kwietnia już po raz piąty wyruszy ona z hałcnowskiej bazyliki, by 3 maja dotrzeć do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Centrum Jana Pawła II w Krakowie. W ubiegłym roku wzięło w niej udział 2000 osób. Co czwarty pątnik jest osobą młodą, przed 20 rokiem życia.  Zapisy przyjmowane są od 6 marca do 2 kwietnia 2017 roku w ośmiu miejscach naszej diecezji oraz drogą internetową. W imieniu organizatorów pielgrzymki i jej dotychczasowych uczestników zapraszam Wszystkich do wyruszenia w drogę do Łagiewnik.

 Na czas Wielkiego Postu i podejmowania dzieł modlitwy i miłosierdzia wszystkim z serca błogosławię

 Bp. Roman Pindel

Biskup Bielsko-Żywiecki

 
Rozpoczął się czas przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy

Wielki Post

W Środę  Popielcową Kościół przypomina nam naszą kondycję: „Pamiętaj, że jesteś prochem”. Umrzemy, w proch się obrócimy, ale w dniu ostatecznym Bóg wskrzesi nasze ciała.

Wielki Post ma nas przygotować, ma nas otworzyć na łaskę zmartwychwstania.

Kolejny w naszym  życiu…

Wielu z nas przychodzi na początku Wielkiego Postu do spowiedzi św., bo chce odnowić, pogłębić swoją relację z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą, bo chce przylgnąć do Jezusa. Przychodzimy do spowiedzi św., aby na nowo rozpocząć drogę przemiany, bo tylko Jezus może dać nam siłę do prawdziwej miłości, kochania Boga, bliźniego i siebie samego.

Módlmy się za tych, którzy bardzo pragną w czasie tego Wielkiego Postu walczyć ze swoimi grzechami, wadami, nałogami. Pragną zmienić się ale wiedzą, że o własnych siłach tego nie zrobią. Potrzebują naszej modlitwy, naszego wstawiennictwa u Boga.

Modlitwą otoczmy też tych, którzy odeszli daleko od Pana Boga i jest im już z tym dobrze, zapomnieli o Panu Bogu, nie korzystają z sakramentów świętych, nie tęsknią za wspólnotą Kościoła. Już nic nie chcą zmienić w swoim  życiu. Módlmy się za tych, którzy może chcieliby skorzystać ze spowiedzi ale ogarnia ich lęk, wstyd. Pomóżmy im wrócić w tym Wielkim Poście do Pana Boga. Módlmy się o przemianę naszych serc, serc naszych bliskich.

Dzieło pojednania i odkupienia, podobnie jak dzieło stworzenia, to dzieło Boga. Dać się pojednać to dać otworzyć sobie oczy na to, co nas oddziela od Boga i od innych ludzi, co nas samych rozdziera, to jednocześnie otwierać się na jednoczącą i leczącą Miłość.

Modlitwa, post i jałmużna praktykowane z miłością, w ukryciu, z taktem i dyskrecją otwierają oczy na moc Bożą, na ludzką kruchość i na potrzeby bliźnich.

/ks. Ignacy Czader/

 

Czytaj całość
 
Pomoc Kościołowi w Potrzebie dziękuje naszej Parafii za wsparcie

    To kolejne podziękowania, które otrzymała w minionym tygodniu nasza wspólnota parafialna wraz z Ks. Proboszczem. Tym razem Dyrektor Sekcji Polskiej PKWP, Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Cisło wyraził wdzięczność za zaangażowanie i czynne włączenie się w VIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Oto, co napisał:
podziekowanie.jpg
Poniżej dowiemy się, na co papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie przeznaczyło zgromadzone środki w minionych latach.

Czytaj całość
 
Podziękowania dla kolędników misyjnych
 
       We wtorek, 14 lutego, Ks. Proboszcz otrzymał list od Dyrektora krajowego Papieskiego Dzieła Misyjnego w Polsce, w którym Ks. Tomasz Atłas dziękuje naszym misyjnym kolędnikom za trud kolędowania i zbierania ofiar na rzecz dzieci z Tajlandii.
podziekowanie2 002.jpg
Poniżej możecie przeczytać, co napisał Ks. Dyrektor PDM.
Czytaj całość
 
 
Stowarzyszenie IGNIS
Zycie muzyczne parafii
                                                       Copyright © 2009 - 2013 Rzymskokatolicka Parafia NMP Królowej Polski                                         do góry